Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁFSZ) tartalmazza a www.csapjoda.hu webáruház (továbbiakban: Eladó),  és a Webshopban értékesített termékeket igénybe vevő személyek (továbbiakban: Vevő) közötti felhasználási feltételeket. Az ÁSZF-et a Webshopban megvásárolható árucikkekre (továbbiakban: Termék) alkalmazni kell a Webshopban történő vásárlás esetén.

A Vevő adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik.

A szerződés nyelve a magyar.

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Vevő magára nézve a Webshop használatával, és/vagy a regisztrációval és/vagy a megrendelés elküldésével kötelezőnek tekinti és az abban foglaltakat elfogadja és tudomásul veszi.

Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató neve: Arnócz Lívia E.V.
 • A szolgáltató székhelye: 4030, Debrecen, Basahalom utca 52.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@csapjoda.hu
 • Cégjegyzékszáma:
 • Adószáma: 57966243-1-29
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató: webnode.hu
 • Alapvető rendelkezések:
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 •  A jelen Szabályzat 2021. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat az Eladó a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Vevőket a változásról e-mailben értesíti – mely alapján a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani..
 •  Az Eladó fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.
 • A jelen ÁSZF-ben hivatkozott, továbbá az egyedi szerződésre egyébként vonatkozó fontosabb jogszabályok:
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • Az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/EU rendelet; „GDPR”)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”)
  • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény („Fttv.”)
  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi XCL. törvény („Fvtv.”)
  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet („Fvkr.”)
  • A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”)
  • A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Vtv.”)
  • A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelet („Fogyasztói online vitarendezési rendelet”)

TERMÉKEK ÁRA

 • A Webshopban a termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon, magyar forintban (Ft) van feltüntetve, azonban a termék vételára nem tartalmazza a szállítási költséget.
 • Az egyedi vevői igények kiszolgálására beszerzendő termékek esetén az Eladó előlegként elkérheti az áru bruttó vételárának 20%-át.
 • A Webshopban jelentkező esetleges hibákért az Eladó felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja. Ezekért az esetleges hibákért elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük.
 • Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a weblapon (honlap és Webshop) megjelenő anyagokat, termékeket és feltüntetett árakat bármikor módosíthatja előzetes értesítés nélkül. A módosítás előtt eladott rendelések a módosítás előtti feltételekkel és áron kerülnek teljesítésre. Az adott pillanatban készleten nem lévő termékeknél az árak és szállítási idők csak tájékoztató jellegűek, ezek nagymértékben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől.
 • Az Eladó gondossága ellenére a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától nagy mértékben eltérő, irreális árra (például 1Ft, 0Ft), a rendszer hibájából eredően feltűntetett hibás árra felelősséget nem vállal, így nem köteles azokat hibás áron szolgáltatni. Helytelen ár esetén az Eladó telefonon értesíti a Vevőt, tájékoztatja a helyes árról, így a Vevő eldöntheti, hogy a valós áron is meg kívánja e rendelni a terméket, vagy jogkövetkezmény nélkül visszalép annak megrendelésétől.

Rendelés menete

 • A Vevő elismeri, hogy az általa megadott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak. A megrendelés leadásához a terméket a kosárba kell helyezni, amit a termékek mellett elhelyezett „Kosárba” gombbal tehet meg. A kosárba több termék is elhelyezhető, méghozzá oly módon, hogy egy termékkategórián belül kiválasztja a terméket, majd kiválaszt egy újabb termékkategóriát, arra rákattint, ott az újabb terméket kiválasztva, azt szintén a kosárba helyezheti, anélkül, hogy törlődne annak előző tartalma.
 • A Kosár tartalmát megtekintheti, illetve a rendeléshez ugorhat a Webshop jobb oldalán elhelyezett „Kosár” feliratra kattintva.
 • A megrendelés elküldéséhez az Eladó részére a Vevőnek ki kell töltenie a megrendelési adatlapot, amely a „Rendelés” gomb megnyomása után jelenik meg.
 • A Vevőnek a megrendelés során az Eladó részére való elküldésig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. (Például a termék törlése a kosárból a kuka ikonra kattintva, a mennyiség megváltoztatása pedig, a mennyiség pontos begépelésével történhet.
 • A megrendelés kiszállításának költségét a rendszer súly, térfogat, rendelési összegtől függően automatikusan kiszámolja. A Vevő kiválaszthatja, milyen módon szeretne a termékhez jutni.
 • A Vevőnek a megrendelése véglegesítéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Nyilatkozatot, amelyet a jelölőnégyzetek kipipálásával tehet meg. A rendszer figyelmezteti a Vevőt, hogy a „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomásával fizetési kötelezettsége keletkezik. A „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva – amennyiben az adatcsomag elküldésre került – a rendszer automatikusan megköszöni a Vevőnek a rendelést, és tájékoztatja, hogy az Eladó e-mailben is elküldi a megrendelésre vonatkozó összes információt a Vevő által megadott e-mail címre.
 • A megrendelést a www.csapjoda.hu minimum a szállítás megtörténtéig, illetve az utánvét összegének a bankszámlára történő megérkezéséig + 14 napig (elállás jogának bejelentési ideje) köteles megőrizni.

 Az adásvételi szerződés létrejötte

 • Ha a Vevő megrendelést küld a Webáruház oldalára, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Vevő és az Eladó között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 • A Vevő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az Eladó kizárja felelősségét, amennyiben a Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 •  Az Eladó a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
 • A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 • A webáruházban történt megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.
 • Amennyiben a Vevő hibájából meghiúsul a kiszállítás úgy kártérítési igényt nyújtunk be a vásárló ellen. Amennyiben a vásárló nem jelzi, hogy nem kéri a terméket és ez a kiszállítás pillanatában tisztázódik /tehát elutasítja a csomagot/ ezzel cégünknek kárt okoz és a Ptk. rendelkezései szerinti kártérítési igénnyel fogunk élni, amelyről hivatalos levelet küldünk ki. A kártérítés tartalmazza az oda vissza szállítási díjat, a csomagolás anyag és munkaköltségét, cég esetében pedig a rendelt termék teljes vételárát.

FIZETÉSI MÓDOK

 • A rendszer automatikusan felajánlja a lehetséges/ választható fizetési módokat a megrendelés végösszegének függvényében. A rendszer a következő fizetési módokat kezeli:  utánvételes fizetés.
 • Készpénz/ Bankkártya
 • Készpénzes vagy bankkártyás fizetésre, csak abban az esetben van lehetőség, ha beszereléssel együtt kéri a Vevő a terméket. Akkor helyben tud készpénzzel, vagy bankkártyával fizetni a kollégáinknál.
 • Utánvétes fizetés:
 • Amennyiben futár közreműködésével kerül sor a Webshopban megrendelt termék kiszállítására, úgy a Vevő a megrendelt áru esetlegesen szállítási költséggel megnövelt visszaigazolt ellenértékét készpénzben a futárnak teljesíti.
 • A megrendelések feldolgozása és teljesítés
 • Szállítási határidők, a szállítási határidő meghosszabbítása, késedelmes átvétel

Szállítási határidő

 • Az általunk visszaigazolt szállítási határidőket vagy szállítási időpontokat lehetőség szerint betartjuk, ezek azonban eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem kötelezők számunkra. A várható szállítási határidőről/szállítási időpontról előzetesen tájékoztatást küldünk. A szállítási határidőket legkorábban a megrendelés visszaigazolásának dátumától számítjuk, ennek feltétele azonban valamennyi műszaki és kereskedelmi részlet tisztázása. A szállítási határidőt teljesítettük, amennyiben idejében értesítettük a Vevőt arról, hogy készen állunk a szállításra és szállítandó tárgyat idejében feladtuk.
 •  A Vevő elállási joga a szállítási határidő meghosszabbítása esetén
 • Ha az Eladó bármilyen okból a megjelölt szállítási határidőhöz képest később tudja leszállítani az árut, erről köteles a Vevőt haladéktalanul értesíteni. A megjelölt szállítási határidőhöz képest több mint négy hetes szállítási határidő esetén az erre vonatkozó értesítését követő 8 napon belül a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

 

 Késedelmes átvétel

 • Amennyiben a Vevő a megrendelt terméket az általunk írásban közölt átadási határidőt követő két hónapon belül kétszeri felszólítás ellenére sem szállítja el, úgy az Eladó jogosult a szerződéstől elállni, a Terméket másnak értékesíteni és a bevételből indokolt költségeit közvetlenül kielégíteni.

Elállás joga

 •  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 • Az itt foglaltak kizárólag a fogyasztókra érvényesek- e fogalom meghatározását a Ptk tartalmazza.
 • A fogyasztó indoklás nélkül gyakorolhatja az elállási vagy felmondási jogát
 • -a terméknek,
 • – több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • – több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • – ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 • számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
 • A szerződés megkötésének és a termék átvételének napja között is gyakorolhatja az elállás jogát a fogyasztó.
 • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kimondottan a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy kimondottan a fogyasztóra szabtak, továbbá bizonyos a 45/2014( II.26) Kormányrendelet által meghatározott termékek esetében a Vevőt nem illeti meg az elállás joga.

 

Elállási jog gyakorlásának menete

 • Amennyiben a Vevő élni kíván az elállás jogával, úgy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát – köteles eljuttatni az Eladó részére az ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek valamelyikére. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a megjelölt határidő lejárta előtt elküldi Eladó részére az elállási nyilatkozatát. Ennek bizonyítása a Vevő feladata. A határidőre való elküldés a nyilatkozat postára adásának, e-mailben vagy faxon történő elküldésének idejét jelenti, amennyiben ez a 14. naptári napig, vagy azon a napon megtörténik, úgy az elállási nyilatkozatot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni.
 • Elállás esetén a Vevő köteles a megrendelt terméket az Eladónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy a visszaküldés folyamatát elindítani.
 • A termék visszaküldésének költsége a Vevőt terheli, de ezen felül más költség nem számítható fel a Vevőnek. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
 • Ha a Vevő él az elállás jogával, akkor az Eladónak legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül vissza kell téríteni a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, beleértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, kivéve azon többletköltségeket, amelyek a Vevő által választott szállítási mód és a legolcsóbb szállítási mód között merül fel. Az Eladónak joga van a visszatérítést a termék visszaszolgáltatásáig vagy annak visszaküldését hitelt érdemlő igazolásáig visszatartani.
 • Az Eladó a visszatérítés során ugyanazt a fizetési módot alkalmazza, mint az eredeti ügylet során, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához hozzá nem járul. A visszatérítésből kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A termékben bekövetkezett értékcsökkenésért a Vevő akkor vonható felelősségre, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 • A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
 • A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI JOGRÓL SZÓLÓ FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

 • Tisztelt Fogyasztó!
 • Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Vállalkozással kötött szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésétől – a Megrendelés Vállalkozás általi, e-mailben történő visszaigazolástól – számított 14 nap elteltével jár le. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén amennyiben a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés – elállásra nyitva álló 14 napos határidőn belüli – megkezdését követően Ön gyakorolja a felmondási jogát és a teljesítés megkezdése az Ön kérésére történt, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Vállalkozás ésszerű költségeit (a 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet 11. § (1) bekezdés k) pontja alapján). Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben feltüntetett postai értesítési vagy e-mail címére. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Ebből a célból használhatja az alábbi elállási / felmondási nyilatkozat-mintát is.
 • Ha Ön eláll a Vállalkozással kötött egyedi szerződésétől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vállalkozás az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a vásárolt Terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra (a Vállalkozás azon Telephelyére vagy Fióktelepére, ahonnan a Terméket Önhöz kiszállítottuk vagy ahol a Terméket személyesen átvette) a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 • Szolgáltatások nyújtása esetében ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében ha a teljesítést az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdtük meg, Ön elveszíti a felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően (45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet 29. § (1) bekezdés a) pont). A Megrendelés leadásával a Szolgáltatásra vonatkozóan Ön a fentiek szerint előzetes beleegyezését adja a Szolgáltatás teljesítésének megkezdéséhez.

Garancia, jótállás

 •  Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

 

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

 •  Szavatosság
 • Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet, az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési időn belül – fogyasztói szerződés esetén-, illetve 1 éves elévülési időn belül – nem fogyasztóval kötött szerződés esetén-, azokért a termékhibákért, melyek a termék átadásának időpontjában már léteztek, annak letelte utána Vevő kellékszavatossági igényét már nem tudja érvényesíteni.
 • A Vevő javítást vagy cserét kérhet, kivéve, ha a Vevő által választott lehetőség lehetetlen vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel jár. Amennyiben javításra vagy cserére nincs mód, vagy azt a Vevő nem kérte, ebben az esetben a Vevő igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, kijavíttathatja a hibát mással az Eladó költségére vagy elállhat a szerződéstől. Elállásnak jelentéktelen hiba miatt helye nincs.
 • A Vevő az Eladóval szemben közvetlenül érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A Vevő köteles az észlelt hibát legkésőbb 2 hónapon belül közölni az Eladóval.
 • A hiba közlésén túl a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének nincs egyéb feltétele a szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon belül, ha igazolja (számla, vagy számlamásolat bemutatásával), hogy a terméket az Eladótól vásárolta. Ekkor a szavatosság alól az Eladó csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadás után keletkezett. Ha bizonyítást nyer, hogy a hiba a Vevőnek felróható okból keletkezett, úgy az Eladó nem köteles helyt adnia szavatossági igénynek.
 • A szerződés teljesítésétől számított 6 hónap letelte után már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • Amennyiben a Vevő szavatossági igényét csak a termék egy elkülöníthető részére érvényesíti, úgy a termék többi részére a szavatossági igény nem minősül érvényesítettnek.
 • A termék hibája esetén a Vevő kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, de ugyanazon hiba miatt mindkét igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesítheti. Érvényesített termékszavatossági igény esetén azonban a Vevő a kicserélt termékre, vagy a kijavított részre vonatkozóan érvényesíthet kellékszavatossági igényt.
 • Termékszavatossági igény esetében – melyet a Vevő a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthet, azután a jogosultságát elveszíti. Termékszavatosság esetén a vevő kizárólag a hibás termék javítását vagy cseréjét kérheti.
 • A termék akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A hiba felfedezése után legkésőbb két hónapon belül a Vevő köteles a hibát közölni, az ezt követő késedelmes közlésből eredő kárért a Vevő felelős.
 • A Vevő a termékszavatossági igényét a gyártóval ( Ptk. szerint gyártó a termék előállítója és forgalmazója) vagy az Eladóval szemben érvényesítheti.
 • A gyártó és az Eladó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítja a következők minimum egyikét:
 • – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • – a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • – a termék hibája jogszabály vagy kötelező előírás alkalmazásából ered.
 •  Jótállás (garancia)
 • A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 • Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
 • – szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • – rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • – elemi kár, természeti csapás
 • okozta.
 • Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
 • – elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • – ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 • Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 • A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
 • A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
 • A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
 • Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 • A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
 • A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

 

FELELŐSSÉG

 • Az Eladó a Vevőnél jelentkező termékhasználatból eredő következménykárokért felelősséget nem vállal.
 • Az Eladó nem felelős az alábbiakért:
 • – A Webshopban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
 • – Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 • Az Eladó megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt, a változás a Webshopban történő megjelenéstől lép életbe.
 • A Webshopot mindenki saját kockázatára használhatja, az Eladó nem felelős a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, illetve az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túl.
 • Az Eladó nem felel a Webshop használói által tanúsított magatartásért. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Webshop használata során harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Vevő kizárólagosan felelős a saját magatartásáért, a jogsértések felderítése végett az Eladó teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal.
 • A Webshop használata során elérhetővé tett tartalmat az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, valamint jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket jogosult, de nem köteles keresni.
 • A Webshop és honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) is tartalmaznak, melyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek, e szolgáltatók tevékenységéért és adatvédelmi gyakorlatáért az Eladó felelősséget nem vállal.
 • A Vevő elfogadja, hogy a Webshop használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályokat figyelembe véve köteles eljárni, amennyiben a Vevő államának joga szerint a Webshop használatával összefüggő bármilyen tevékenység nem megengedett, a használatért kizárólag a Vevő felelős.
 • Amennyiben a Webshop felületén a Vevő kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul az Eladónak jelezni, aki, ha a jelzést megalapozottnak találja, jogosult a kifogásolt tartalom törlésére vagy annak módosítására.

 

Panaszkezelés

 • Az Eladó tevékenységével vagy a termékkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Vevő az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 • Cégnév: www.csapjoda.hu
 • Székhely és levelezési cím: 4030, Debrecen. Basahalom utca 52.
 • Email cím: info@csapjoda.hu
 • Telefonszám: +3650/122-6075
 • A Vevő a kifogását a feltüntetett elérhetőségeken előterjeszti. Az Eladó a szóbeli panaszt a hatályos jogszabályok értelmében, ha a panasz jellege megengedi, azonnal kivizsgálja és orvosolja. Amennyiben az azonnali kivizsgálás nem lehetséges vagy a panasz kezelésével a Vevő nem ért egyet, akkor az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról, melynek másolati példányát átadja a vevőnek a személyen közölt szóbeli panasz esetén, vagy telefonon közölt panasz esetén megküldi a Vevőnek az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal együtt és továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
 • Az Eladó a panasz visszakereshetőségét segítendő a telefonon közölt panaszt egyedi azonosítószámmal látja el, amelyet a Vevővel köteles közölni.
 • Az írásbeli panasz beérkezését követő 30 napon belül az Eladó köteles a panaszt megvizsgálni és azt érdemben megválaszolni, valamit gondoskodni arról, hogy a válasz eljusson a Vevőhöz. Amennyiben az Eladó a panaszt elutasítja, úgy köteles érdemi válaszában megindokolni álláspontját.
 • Az Eladó 5 évig köteles a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát megőrizni.
 • A Vevő által előterjesztett kifogásokat az Eladó a fent említett elérhetőségeken, hétköznapokon 08:00-16:00 között panasz-ügyintézési időben fogadja.
 • Vegyes rendelkezések
 •  Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása
 • Az árváltoztatás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát az Eladó fenntartja, ezen változások a honlapon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek fogadásra.
 • Jelen ÁSZF-et a vásárlók Webshop felületén történő előzetes tájékoztatása mellett az Eladó egyoldalúan is módosítani jogosult, amely módosítások a Vevővel szemben a Webshop módosítást követő első használatakor válnak hatályossá, és azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Tulajdonjog fenntartása

 • A termék az Eladó tulajdonában marad a vételár teljes kifizetéséig. Amennyiben a termék a Vevő birtokába kerül a vételár teljes kifizetését megelőzően, úgy az Eladó irányába a Vevő felelősséggel tartozik mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
 • Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Webshopon előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor, bármilyen változást, javítást hajtson végre és hogy a Webshopot más domainnév alá helyezze át.
 • Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.  Debrecen, 2022. 03. 10.